Tegenwoordig draait alles om gegevens en het verzamelen van data. Veel organisaties hebben vandaag de dag toegang tot meer data dan ooit tevoren. We zien bij onze klanten dat deze data nog niet optimaal wordt ingezet. Als je dat wel zou doen, dan neem je niet alleen onderbouwde beslissingen, maar behaal je ook een concurrentievoordeel. Want je bedrijfskosten nemen af en je winst neemt toe. We delen in deze blog een aantal voordelen van slimme, krachtige en automatisch gegenereerde BI rapportages.

Complete rapportages met één druk op de knop

Dankzij de moderne technologieën beschikken organisaties over een groeiende hoeveelheid data. Kostbare gegevens die je kunnen helpen om je resultaten te monitoren, beleid te bepalen en budgetten te bewaken. Bedrijfsinformatie is essentieel om gefundeerde keuzes te kunnen maken, maar het opstellen van rapportages kost vaak onevenredig veel tijd.
Je wilt niet zelf allerlei gegevens verzamelen uit verschillende bronnen en applicaties, wachten tot collega’s eindelijk de gevraagde data aanleveren en vervolgens de conclusie trekken dat informatie alweer verouderd is. Een ander bekend probleem is dat medewerkers en afdelingen op verschillende manieren data verzamelen en eigen definities hanteren. De kans is dan groot dat je beslissingen neemt op basis van verkeerde informatie of cijfers.

Waarschijnlijk is er binnen jouw organisatie een financieel of administratief medewerker verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens. Of maak je gebruik van een ingehuurde accountant die eens per maand de gegevens uitzoekt, verzamelt en ze presenteert in spreadsheets. De kans is groot dat er vele uren worden ingestoken om alleen maar de informatie in een spreadsheet neer te zetten, zodat er een begrijpelijke presentatie van gemaakt kan worden. Denk hierbij aan het opstellen van managementrapportages, het vullen van dashboards en het analyseren hiervan. Met Power BI combineer je al deze activiteiten met één spreekwoordelijke druk op de knop. Zo verhoog je meteen de productiviteit en de efficiëntie van je organisatie én voorkom je fouten.

Inzicht in plaats van informatie

Zo kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om de doorlooptijden van mutatiewoningen monitoren. Je hebt dan in één overzicht objecten in beeld die nog opgeleverd moeten worden en al zijn opgeleverd. Door in te zoomen op de objecten die nog moeten worden opgeleverd komt meteen naar voren aan wie ze zijn toegewezen of hoeveel dagen ze binnen of buiten termijn lopen. Is de afgesproken termijn nog haalbaar of is er iets aan de hand waardoor de gemaakte afspraken niet worden nagekomen? Hebben de medewerkers die de objecten moeten opleveren teveel op hun bord of lopen ze ergens tegenaan? Je krijgt hiermee helder in beeld waar het proces vastloopt en hoe je hierop kunt reageren of zelfs anticiperen. Zo blijf je grip houden op de kwaliteit van je processen en stuur je adequater met realtime gegevens.

Data uit verschillende systemen combineren in één dashboard

Het combineren van data uit meerdere bronnen tot één overzichtelijk rapportage kan een uitdaging zijn. Microsoft Power BI is een ideale tool om bedrijfsgegevens uit verschillende bronnen te verzamelen, te bundelen, te visualiseren en overzichtelijk te maken. Zo heb je op ieder moment van de dag snel tussentijds inzicht in bijvoorbeeld je projectresultaten. Maar ook over andere actuele informatie zoals vastgestelde KPI’s. Je neemt dan altijd onderbouwde beslissingen op basis van diepgaande inzichten, zodat je als organisatie altijd voorop kan lopen.

Conclusie

Power BI is volgens ons dé BI tool die data binnen je gehele organisatie inzichtelijk maakt. Ten opzichte van Excel werkt Power BI veel efficiënter, sneller, tijd- en kostenbesparend en levert het je veel meer inzicht op. Kortom, werken met Power BI is 95% minder rapporteren en 100% meer analyseren voor elke organisatie, groot of kleiner.

Meer weten?

Naast dat je op een eenvoudige manier managementrapportages genereert en deze makkelijk presenteert aan alle stakeholders, kun je er nog veel meer mee. We laten het je graag een keer zien. Bel naar 072-727 11 00 of mail naar contact@treeict.nl voor een kennismaking.