Covid-19 statement: treeICT volgt de ontwikkelingen omtrent de gevolgen en de daarbij horende maatregelen aangaande het Coronavirus nauwlettend.

Gezien de laatste ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zullen de medewerkers van treeICT zo veel mogelijk vanuit huis werken. In dit Covid-19 statement lees je meer over onze aanpak.

Om de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen borgen, nemen wij preventief een aantal extra maatregelen;

  • Een gedeelte van de medewerkers werkt vanuit huis. Medewerkers die onderdeel zijn van kritieke bedrijfsprocessen, zijn aanwezig op kantoor.
  • Onze aanwezigheid op evenementen wordt vermeden.
  • Afspraken met klanten worden zoveel mogelijk op afstand gedaan.

Onderstaande maatregelen maakten reeds deel uit van onze manier van werken:

  • Onze thuiswerkfaciliteiten waren door het gebruik van Microsoft Teams en Skype for Business reeds op orde en worden permanent gebruikt. Hierdoor kunnen wij ook vanuit andere locaties goed met elkaar en met onze klanten samenwerken.
  • Alle apparatuur en servers binnen treeICT zijn redundant uitgevoerd.
  • Alle cruciale functies zijn dubbel uitgevoerd.
  • Kennis en documentatie wordt actief bijgehouden, zodat benodigde informatie altijd beschikbaar is binnen de organisatie.

De genoemde maatregelen zorgen ervoor dat wij u ook in deze periode van dienst kunnen zijn. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.