treeICT en Logchies renovatie en onderhoud tekenden de overeenkomst voor uitbesteding support infrastructuur en upgraden van de bestaande virtuele servers, werkplekken en BouwVision.

Verdere stap in Digitale Transformatie

Logchies werkt vanuit duurzame samenwerkingen met opdrachtgevers, ketenpartners en co-makers. Digitalisering en het delen van betrouwbare data is daarbij essentieel. Voor het bereiken van efficiëntie, automatisering van werkstromen en slimmer samenwerken gaat digitale data dan ook een steeds belangrijkere rol spelen. Het flexibel kunnen delen en inzichtelijk maken van digitale data is een uitdaging waar de nieuwste technologieën voor nodig zijn. Logchies heeft de afgelopen vier jaar reeds geïnvesteerd in het opzetten van een Cloud-infrastructuur, met de modernste software om data gestandaardiseerd te kunnen vastleggen en te delen, waardoor Logchies nu flexibel kan inspelen op de diversiteit van ICT-omgevingen bij hun klanten.

Om de verdere inrichting van de digitalisering tot stand te brengen zet Logchies daarom graag de samenwerking voort met treeICT.

Met de juiste partner

Om duurzaam en toekomstbestendig te blijven ondernemen is het van belang dat Logchies haar processen verder optimaliseert. Maar ook het securityniveau blijvend herziet, werkstromen automatiseert, met bijvoorbeeld de inzet van RPA, en werkplekken en de bedrijfssoftware toekomstbestendig inricht. Hiervoor is een partij nodig die bekend is met de branche en uitgaat van de door Logchies gekozen standaarden. Om de verdere inrichting van de digitalisering tot stand te brengen zet Logchies daarom graag de samenwerking voort met treeICT. Hierdoor krijgt treeICT een prominente rol in de digitale transformatie van de organisatie. Dit vanwege de specialistische kennis van de sector, de ontwikkelingen binnen Microsoft en de Cloud en voldoet aan alle wet- en regelgeving (ISO 27001).

Over Logchies renovatie en onderhoud

Met ruim 130 gedreven en gekwalificeerde professionals zorgt Logchies voor de verduurzaming en onderhoud van vastgoed. Als resultaatgericht vastgoedadviseur, met het VGO-keur, richt Logchies zich met name op woningcorporaties en vastgoedbeheerders. Bovendien werken ze ook voor institutionele beleggers, scholen en VVE’s.